3D měření rozměrů materiálů, součástí a výrobků

Nezbytnou součástí pro naši výrobu je 3D měřící pracoviště DEA. Tento třísouřadnicový měřící přístroj je výstupní kontrolou našich výrobků. Využíváme software PC-DMIS CAD++2013. Pro výrobky, které projdou naší dílnou vystavujeme kalibrační protokol, kde jsou zaznačeny veškeré odchylky od nominálu. Zařízení je každoročně kalibrováno a splňujeme všechny požadavky, které vyplývají z normy ISO 9001:2008.

 

Jsme schopni měřit výrobky rozměrů 900x2000x800 mm

Kontrola nástrojů, měřidel, výrobků dle požadavku zákazníka

Měření délek, úhlu, měření v prostoru a snímání povrchu

Sonda LSP-X1c s přesností 2,2µm + L/300

Zásobník dotykových, skenovacích sond

Podporuje ve 3D, CAD, IGES, STEP

Kontrola konstruovaných a geometrických prvků-

Vyhodnocení výsledků v podání požadovaného protokolu.

Pravidelná kalibrace stroje technikem HEXAGONU

ISO 9001:2008