Technologie

Firma INVO CZECH s.r.o. je dynamicky se rozvíjející prototypová nástrojárna s moderní technologií a kvalifikovanými pracovníky. Specializujeme se na zakázkovou výrobu převážně se zaměřením na automotive. Základním stavebním kamenem naší činnosti je CNC obrábění kovů.

 

 

 

V dnešní době se v oblasti strojírenství setkáváme s neustálým pokrokem a s požadavky na vysokou přesnost a efektivitu výrobních procesů. V naší společnosti se snažíme udržet krok s technologickým vývojem, což zahrnuje používání výkonných CNC obráběcích center a moderních obráběcích nástrojů. Cílem těchto snah je nejenom vyhovět všem požadavkům a očekáváním našich zákazníků, ale i překonat je a nabídnout služby a produkty, které jdou nad rámec běžných standardů.

Naše portfolio služeb zahrnuje širokou škálu obráběcích operací. Zabýváme se CNC frézováním, které umožňuje výrobu komplexních tvarů s vysokou přesností. Elektroerozivní obrábění - drátové řezání a hloubení nám dávají možnost zpracovávat materiály s vynikající přesností a minimalizovat přitom materiálový odpad. Soustružení, broušení a řezání jsou nezbytné operace pro zajištění kompletního zpracování kovů a dalších materiálů dle individuálních potřeb našich klientů. Kromě toho jsme schopni si vyrábět vlastní elektrody a nabízíme i výrobu výpalků pomocí laserového řezacího stroje, který je součástí našeho strojního parku.

Všechny tyto činnosti jsou následně podpořeny kontrolou - 3D měřením pro zajištění nejvyšší možné kvality.

Jsme si vědomi, že pouhé držení kroku s technologickým pokrokem není dostatečné. Proto investujeme do nových technologií a připravujeme našim zaměstnancům každodenní výzvy, které je posouvají v technických dovednostech. Tento přístup nám umožňuje nejen reagovat na současné požadavky trhu, ale i anticipovat budoucí trendy a potřeby. V důsledku toho jsou naše výrobky neustále vyvíjeny a inovovány, což nám dává možnost nabídnout našim zákazníkům to nejlepší, co současný trh nabízí.

Mezi produkty, které vyrábíme, patří kontrolní měřidla, formy, montážní a kontrolní přípravky, upínací a svařovací přípravky, obráběcí přípravky, přesné součásti, lisovací nástroje a mnoho dalších. Každý výrobek je pro nás důkazem našeho závazku kvalitě, inovaci a spokojenosti zákazníka.

Naším hlavním cílem je plná spokojenost zákazníka. Proto klademe velký důraz na individuální přístup ke každému klientovi, pečlivě nasloucháme jejich potřebám a přáním a snažíme se najít nejlepší možná řešení. Věříme, že spokojený zákazník je klíčem k dlouhodobému úspěchu a vzájemně přínosné spolupráci.

Naše moderní a přesné strojní vybavení

Vyrábíme