Broušení na plocho

Broušení na plocho je proces opracování materiálu, při kterém se pomocí otáčejícího se brousicího kotouče odstraňuje materiál z povrchu obrobku k dosažení požadované hladkosti, přesnosti a rozměrů. Používá se hlavně pro zpracování různých typů kovů, plastů a dalších materiálů, kde je potřeba dosáhnout velmi hladkých a rovných povrchů s vysokou mírou přesnosti.

Hlavní charakteristiky broušení na plocho:

  • Přesnost: Tento proces umožňuje opracování obrobků s velmi vysokou přesností, což je zásadní pro aplikace, kde jsou na míry a povrchovou kvalitu kladeny vysoké nároky.
  • Hladkost povrchu: Broušení na plocho je schopné dosáhnout velmi hladkých povrchových úprav, které jsou často požadovány pro estetické účely nebo pro specifické technické aplikace.
  • Univerzálnost: Proces lze použít na širokou škálu materiálů včetně kovů, plastů a keramiky.
  • Finální úprava: Často slouží jako poslední krok ve výrobním procesu, kde jsou již požadovány velmi specifické rozměry a kvality povrchu.

V průmyslu se broušení na plocho využívá pro výrobu nástrojů, kalibrů, strojních součástí a dalších komponent vyžadujících vysokou přesnost a kvalitu povrchové úpravy. Proces broušení na plocho vyžaduje správný výběr brousicího kotouče, správné nastavení stroje a pečlivou přípravu obrobku, aby bylo dosaženo optimálních výsledků.

 

 

 

 

Naše moderní a přesné strojní vybavení

Vyrábíme