Soustružení

Soustružení je obráběcí proces používaný v kovoprůmyslu k tvarování materiálu odstraňováním přebytečného materiálu pomocí řezného nástroje, zatímco obrobek se otáčí. Je to jedna z nejzákladnějších a nejrozšířenějších metod obrábění používaných k výrobě symetrických dílů nebo součástí s rotační nebo válcovou geometrií, jako jsou šrouby, hřídele, kolíky a mnoho dalších strojních a konstrukčních prvků.

Klíčové aspekty soustružení:

Obrobek a upevnění: Materiál určený k obrábění je pevně upevněn v soustruhu, buď mezi hroty (mezi špičkami) nebo ve sklíčidle či upínací desce. Obrobek se poté otáčí kolem své osy.

Řezný nástroj: Řezný nástroj je upevněn a pevně držen v nástrojovém držáku. Nástroj může být posouván buď manuálně, nebo automaticky, paralelně nebo kolmo k ose rotace obrobku, což umožňuje různé typy řezů a tvary.

Obrábění: Pohyb nástroje a otáčení obrobku společně odstraňují materiál z obrobku a vytvářejí požadovaný tvar. Soustružení umožňuje provádět řadu operací včetně hrubého a jemného obrábění, řezání závitů, vrtání, vystružování a broušení.

 kleštiny

 

 


 

Naše moderní a přesné strojní vybavení

Vyrábíme